Игри

Информация за страница Енергиен пазар

   Цели три на брой са пакетите за законодателни мерки, които са приети в периода между 1996-та и 2009-та година в областта на енергиен пазар. Всички те обаче касаят неговата вътрешна част, а целта на тези мерки е хармонията и либерализацията на пазара в рамките на ЕС. Страната ни е членка на тази организация от 1-ви януари 2007-ма година. Достъпът до пазарите, прозрачност и регулация, защита на потребителите и коректна и адекватна доставка са нещата, които пряко засягат споменатите вече проекти. Всичко това води след себе си много ползи, като например свободното навлизане на доставчици на енергия на пазарите за природен газ и енергия. От своя страна промишлените производители и членовете на хилядите домакинства са напълно свободни по отношение на избора си за доставчик. Възможно е дори да се стигне до договаряне по отношение на цените, така че и двете страни да са максимално удовлетворени от постигнатото споразумение в дългосрочен план.

    Вътрешният енергиен пазар на ЕС трябва да бъде на първо място окончателно завършен,а това е пряко свързано премахването на редица пречки и бариери от областта на търговията. Сближаването на ценовите и данъчни политики е още една крачка, която без никакво съмнение трябва да се предприеме час по-скоро, така че да се оправдаят очакванията и надеждите на много хора и на пазара за енергия в световен мащаб като цяло. Регламентите за безопасността на хората и на околната среда е последното нещо в тази насока, но в никакъв случай не по важност. Европейският съвет очертава вижданията си по всички тези показатели още през 2011-та година и усилено работи към постигането на целта си. Считаше се, че до 2014-та година голяма част от критериите и изискванията ще бъдат покрити. Разбира се, в сектора на пазарната енергия няма нищо сигурно, защото нещата там се променят постоянно. Крайната цел на всички тези усилия е до края на наскоро изминалата 2015-та година да се сложи точка на изолираността на всички държави по отношение на енергията. Експертите и анализаторите обаче са тези, които могат да кажат дали прогнозите и предвижданията им са се сбъднали с максимална точност.

     Директива 96/92/ЕО е първият проект, който заслужава нашето внимание. Той е свързан с общите правила на вътрешния енергиен пазар, а вторият такъв е идентичен, само че вместо 96, съдържа цифрата 98 и касае пазара за природния газ. През 2003-та година този втори проект търпи известни изменения и в резултат на това се трансформира във втора законодателна мярка, позволяваща на доставчиците да имат по-голям достъп до потребителите. От своя страна хората пък имат възможността сами да изберат кой да им доставя така необходимата енергия. Една от директивите, приети през 2009-та година, съдържа в себе си редица клаузи, някои от които наистина са много важни.Така например тя позволява да се регламентира собствеността върху преносните мрежи посредством даването на гаранции на ясно отделяне на дейностите по доставка и производство от експлоатацията на мрежата въз основа на общо три модела. Това са съответно пълно разделяне на собствеността, независим оператор на система и независим такъв на преносна система.

Етикети:   Ел.енергия , Електричество
eXTReMe Tracker